Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีการ่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประธานศาลฎีการ่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และผู้บริหารศาลฎีกา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรมและทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นประธานศาลฎีกานำคณะผู้บริหารศาลฎีกา
เดินทางไปยังห้องแดง ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในช่วงสายของวันเดียวกันประธานศาลฎีกาและภริยาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี..สร้างไปด้วยกัน” โดยร่วมกันประกอบอาหารผัดไทย
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมจิตอาสาภายในบริเวณท้องสนามหลวง

รูปภาพ