Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
สิทธิของคู่สมรสที่จะเรียกค่าทดแทนตาม ปพพ.มาตรา 1523 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีการแสดงตนโดยเปิดเผยของฝ่ายชู้เอง กรณีที่ภริยาเป็นผู้เผยแพร่รูปความสัมพันธ์ชู้สาวของสามีกับหญิงอื่นเองย่อมไม่ก่อสิทธิเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้

สิทธิของคู่สมรสที่จะเรียกค่าทดแทนตาม ปพพ.มาตรา 1523 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีการแสดงตนโดยเปิดเผยของฝ่ายชู้เอง กรณีที่ภริยาเป็นผู้เผยแพร่รูปความสัมพันธ์ชู้สาวของสามีกับหญิงอื่นเองย่อมไม่ก่อสิทธิเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2588/2561

    โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นชู้และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีของโจทก์ ทั้งที่รู้ว่าโจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์เสียหายอับอาย เสียเกียรติยศชื่อเสียงขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าทดแทน2,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (ในเวลานั้น) พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

    ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายช. จำเลยรู้จักและมีความสัมพันธ์กับนายช.ในทำนองชู้สาวโดยเคยมีเพศสัมพันธ์กัน โจทก์เคยร้องเรียนพฤติกรรมของจำเลยไปยังที่ทำงานของจำเลย และส่งภาพถ่ายของจำเลยขณะมีเพศสัมพันธ์กับสามีโจทก์ไปยังบุคคลอื่นๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไลน์แอพลิเคชั่น จำเลยจึงร้องทุกข์ดำเนินคดีโจทก์ในข้อหาหมิ่นประมาท ก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้  ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงกันให้จำเลยถอนคำร้องทุกข์ไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาและโจทก์จะไม่รื้อฟื้นร้องเรียนจำเลยอีกแต่ข้อตกลงที่ว่าโจทก์จะไม่รื้อฟื้นร้องเรียนจำเลยอีกนั้นไม่มีข้อความว่าจะถอนฟ้องหรือไม่ดำเนินคดีต่อโจทก์อีกต่อไป กรณีจึงไม่ถือเป็นการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกค่าทดแทนแต่อย่างใด โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

    ส่วนสิทธิของโจทก์ที่จะเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้ตามป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง นั้น แม้กฎหมายให้สิทธิแก่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเรียกเอากับชู้โดยไม่จำต้องฟ้องหย่าสามีของตนเองด้วย แต่ต้องมีข้อเท็จจริงว่าชู้นั้นแสดงตนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีตน “โดยเปิดเผย” ซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนำสืบพิสูจน์ตามที่ตนกล่างอ้าง ในคดีนี้มีเพียงโจทก์เบิกความประกอบภาพถ่ายและคลิปภาพเคลื่อนไหวที่โจทก์ได้มาจากนายช. สามีโจทก์ที่เก็บไว้ในโน้ตบุค เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ และแฟลชไดรฟ์ว่าโจทก์ได้รู้เห็นความสัมพันธ์ของนายช.กับจำเลยจากคำบอกเล่าของนายช. หาใช่รู้จากการกระทำที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นไม่ แม้จำเลยจะยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีโจทก์จริงแต่ก็มิได้ยอมรับว่าอยู่ในฐานะภรรยาอีกคนของสามีโจทก์หรือสามีโจทก์มีพฤติการณ์เลี้ยงดูยกย่องจำเลยเป็นภรรยาแต่อย่างใด   โจทก์ไม่มีพยานบุคคลอื่นที่รู้เห็นความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรม พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อนร่วมงานมาเบิกความสนับสนุน ลำพังเพียงภาพถ่ายและคลิปภาพที่โจทก์อ้างนั้น ไม่อาจสื่อถึงเจตนาของสามีโจทก์และจำเลยว่าต้องการมีความสัมพันธ์แบบเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่การเผยแพร่ภาพและคลิปเกิดจากการกระทำของตัวโจทก์เอง โดยการร้องเรียนต้นสังกัดของจำเลย ทั้งมีการส่งภาพการมีเพศสัมพันธ์ของจำเลยกับนาย ช.ไปยังน้องสาวของจำเลยทางเครือข่ายไลน์ทำให้เป็นที่เผยแพร่ไปในสังคมจึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยแสดงออกโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับนายช. แต่อย่างใดประกอบกับจำเลยนำสืบว่านายช. มีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับหญิงอื่นจำนวนมากซึ่งมีภาพผู้หญิงในอิริยาบทต่างๆรวมถึงโป๊เปลือย ซึ่งโจทก์ก็มิได้ถามค้านพยานเอกสารดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง จึงเชื่อได้ว่านายช. มีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นเป็นอาจิณรวมทั้งจำเลยการกระทำดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่ย่อมต้องปกปิด แอบลักลอบกระทำกันที่ลับ ซึ่งแม้เป็นการละเมิดสิทธิในครอบครัวของโจทก์ผู้เป็นภริยา แต่จำเลยก็มิได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ โจทก์ย่อมไม่สามารถเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

 

ภาพประกอบจาก https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/38924.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐรวมหรือที่เรียกว่าสหพันธรัฐ  ประกอบไปด้วย 10 รัฐ(provinces) และ3 ดินแดน ( territories)  ระบบกฎหมายของประเทศแคนาดาเป็นระบบกฎหมาย Common law

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน  คำกล่าวที่ว่า เยาวชน คืออนาคตของชาติ