Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ผลการค้นหาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราววันที่ 01/10/2563


ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
# ชื่อศาล หมายเลขคดี ส่งเอกสารเมื่อ ตรวจรับเอกสาร วันที่มีคำสั่ง
1 ศาลจังหวัดกระบี่ แดง 2457/2562 01/10/2563 : 10.15 01/10/2563 : 10.27 01/10/2563 : 15.38
2 ศาลจังหวัดหล่มสัก แดง ย 2307/2563 01/10/2563 : 9.41 01/10/2563 : 10.04 01/10/2563 : 15.27
3 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ แดง ย 2307/2563 01/10/2563 : 10.22 01/10/2563 : 10.28 01/10/2563 : 15.36
4 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด แดง ย 1816/2563 30/09/2563 : 18.13 01/10/2563 : 8.58 01/10/2563 : 15.31
5 ศาลจังหวัดตรัง แดง อ 1942/2562 30/09/2563 : 16.33 30/09/2563 : 16.46 01/10/2563 : 15.23
6 ศาลอาญา แดง อ 2203/2562 30/09/2563 : 17.21 01/10/2563 : 8.32 01/10/2563 : 15.21
7 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด แดง ย 1710/2563 30/09/2563 : 18.02 01/10/2563 : 8.53 01/10/2563 : 15.35
8 ศาลจังหวัดแพร่ แดง ย ท1360/2563 30/09/2563 : 17.51 01/10/2563 : 8.40 01/10/2563 : 15.50
9 ศาลจังหวัดแพร่ แดง 1245/2563 30/09/2563 : 17.46 01/10/2563 : 8.40 01/10/2563 : 15.31
10 ศาลแขวงดุสิต แดง อ 1098/2562 01/10/2563 : 8.03 01/10/2563 : 9.08 01/10/2563 : 15.27
11 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แดง ย 2114/2562 30/09/2563 : 14.36 30/09/2563 : 14.48 01/10/2563 : 15.44
12 ศาลจังหวัดปัตตานี แดง อ 1091/2562 30/09/2563 : 17.56 01/10/2563 : 8.45 01/10/2563 : 15.47
13 ศาลอาญาตลิ่งชัน แดง อ 1924,1925/2561 29/09/2563 : 15.01 29/09/2563 : 16.52 01/10/2563 : 15.43
14 ศาลจังหวัดนนทบุรี แดง 1103/2562 30/09/2563 : 14.32 30/09/2563 : 14.52 01/10/2563 : 15.47
15 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ แดง ย 944/2562 01/10/2563 : 8.13 01/10/2563 : 9.10 01/10/2563 :
16 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร แดง อ.3711/2562 01/10/2563 : 11.29 01/10/2563 : 13.27 01/10/2563 : 16.16
17 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 แดง อท.52/2563 01/10/2563 : 14.06 01/10/2563 : 14.07 01/10/2563 : 16.21
18 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร แดง อ.4120/2562 01/10/2563 : 11.29 01/10/2563 : 11.42 01/10/2563 : 16.19
19 ศาลจังหวัดราชบุรี แดง อ.121/2563 01/10/2563 : 14.46 01/10/2563 : 14.50 01/10/2563 :
20 ศาลจังหวัดพิจิตร แดง ย 1178/2563 01/10/2563 : 14.38 01/10/2563 : 14.39 01/10/2563 : 16.24
21 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แดง อ 795/2562 01/10/2563 : 13.55 01/10/2563 : 13.57 01/10/2563 :