ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

บริการภายในศูนย์วิชาการด้านกฎหมาย

 ห้องสมุดอัตโนมัติ
 ให้บริการสืบค้น ยืม คืนหนังสือ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ (ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืม แต่สามารถสืบค้น อ่าน และถ่ายเอกสารได้)
 ห้องสมุดกฎหมาย คำพิพากษา และคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
ให้บริการแฟ้มกฎหมายซึ่งรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ และกฎหมายที่แก้ไขใหม่ รวมทั้งร่างกฎหมายที่น่าสนใจ แฟ้มข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศาลฎีกาและคดีดังที่เป็นที่สนใจของประชาชน พร้อมทั้งบริการคัดถ่ายคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา