ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

ติดต่อเรา

 

 

ศูนย์วิชาการงานคดี สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา

เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

หมายเลขโทรศัพท์

                  
Øกลุ่มงานข้อมูลทางวิชาการกฎหมาย

สายตรง : 02 220 3556

สายใน : 10102 - 10106

 

- งานจำหน่ายหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา

สายตรง : 02 220 3556  และ 096 925 8312

สายใน : 10101

โทรสาร 0 2220 3638 (อัตโนมัติ)

 

 

Øกลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ (ห้องสมุด)

สายใน : 10116

 

Øกลุ่มงานย่อข้อกฎหมาย

สายใน : 10107 10109

 

Øกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สายใน : 10110 - 10112