ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

ติดต่อเรา

ศูนย์วิชาการงานคดี สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

หัวหน้าศูนย์วิชาการงานคดี

สายตรง : 0 2142 4626 โทรสาร : 0 2143 7840

กลุ่มงานข้อมูลทางวิชาการกฎหมาย

สายตรง : 0 2142 4628

กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

 

     งานปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมาย (พ.ร.บ.)

     สายตรง : 0 2142 4639 ถึง 40

     งานห้องสมุด

     สายตรง : 0 2142 4641 ถึง 42

     งานเก็บคำพิพากษา

     สายตรง : 0 2142 4643 ถึง 45

 

กลุ่มงานย่อข้อกฎหมาย

สายตรง : 0 2142 4924

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สายตรง : 0 2142 4926

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศาลฎีกา ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

สายตรง : 0 2142 4639 ถึง 40