ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

กิจกรรมภายในศูนย์วิชาการด้านกฎหมาย

 อบรมนิติกรในศาลฎีกา "การวิเคราะห์หลักกฎหมายในความผิดอาญา"

 พิธีเปิดศูนย์วิชาการด้านกฎหมาย

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิบัตรยากับการคุ้มครองสาธารณสุขไทย

 นิทรรศการ เรื่อง "วันแห่งความรัก" วันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชา

 คณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเยี่ยมชมและดูงาน

 จิบน้ำชายามบ่าย เรื่อง ชีวิตนิติกรประจำผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ

 การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภค

 นิทรรศการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 นิทรรศการ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศึกษาดูงาน เรื่องงานห้องสมุดอัตโนมัติและงานคัดถ่ายคำพิพากษา

 กิจกรรมละลายพฤติกรรมและทดสอบความรู้ความสามารถเกียวกับการทำงานและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในศูนย์วิชาการงานคดี