ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
ประวัติแผนก
อำนาจหน้าที่
สถิติแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
บทความที่น่าสนใจ
English Version

lineลิงค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

พระราชบัญญัติปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504

พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ.2514

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510

พระราชบัญญัติโรงงาน

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497