ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เอกสารระบบงาน
ฟอนต์ไทย_ระบบสืบค้นWindows7
คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นฯ_บนInternet
ระบบรับ-ส่งเอกสาร ศาลฎีกา
 ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
01_BDE is currently running. Install will be aborted 
02_Error Table does not exist 
03_Error SearchDeka 
04_Program Deka2007 is support for Window XP or Higher 
05_ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ 
06_ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
07_ไม่สามารถอับเดตได้ 
08_ค้นหาพบเลขฎีกาแต่ไม่แสดงทั้งย่อสั้นและย่อยาว 
09_เมนูที่ใช้ค้นหาไม่เป็นภาษาไทย ใน Windows 7 
10_Database Config หรือ Error connecting to server (Update ไม่ได้) 
หน้า 1 |