ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับแผนก
การพิจารณาคดี
หน่วยงานภายใน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
สถิติคดี
บทความที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด
 คำพิพากษา พ.ศ.๒๕๕๘
คำพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๗๔/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายสานิตย์ จำนงค์(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายทนุ ร่มเกตุ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ชลธาร์นนท์ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๓/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายศุภสิทธิ์ แตงจุ้ย ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๔/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายอภินันท์ ตันมา ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕๕/๒๕๕๘ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๗ คน จำเลย (คดีกรุงไทย)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๖๒/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางสาวกัญญา แจ้งศรี (ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗๙ /๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายสนั่น สันติเตชกุล (ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๐/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายทนุ ร่มเกตุ(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๑/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ชลธาร์นนท์(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๒/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางสาวอุลัยรัก สีนิล(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๓/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายศุภสิทธิ์ แตงจุ้ย(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๔/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายอภินันท์ ตันมา(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๕/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางมลิวรรณ สุระมณี(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๖/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายอนุวัตร ทับนาง(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๗/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายธงชัย มีฤทธิ์(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๘/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางวยุรี วงศ์หมื่นรัตน์(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๙/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายศิลา ปัญจรี(ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๐/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายดำรงศักดิ์ บู่บาง (ผู้คัดค้าน)
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๑/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายสุรชัย แดนดง(ผู้คัดค้าน)
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |