ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับแผนก
การพิจารณาคดี
หน่วยงานภายใน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
สถิติคดี
บทความที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด
 คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายไพศาล สุโกรัตน์ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๘ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ที่ ๑ และพวก รวม ๙ คน จำเลย
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๖/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายอธิชัยพนา เรือนละหงษ์ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓๐/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นางสาวนฤมล หรือณัฐกมล หรือณฐกมล หรืออินทร์ริตา นนทะโชติ หรือนนทะวัชรศิริโชติ ผู้ถูกกล่าวหา
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ข ๑/๒๕๕๘ ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง นางวิไล งามศิริสมสกุล ผู้ขอให้ปล่อยทรัพย์ นายรักเกียรติ สุขธนะ ที่ ๑ นางสุรกัญญา สุขธนะ ที่ ๒ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายอนุสิทธิ์ ดาวจรัสแสงชัย ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นางสมนิตย์ สรณะพิบูลย์ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายทรงภพ ล้อประเสริฐ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายสมาน ไทยโสภา ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕/๒๕๕๘ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายชัยวุฒิ์ มานพ ผู้คัดค้าน
รวมคดีที่เข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๙/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายวิชล แก้วถาวร ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๗/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายสราวุธ ชูทับทิม ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๘/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๓/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายจตุพัฒน์ บารมี ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๔/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายสุพจน์ พันบุญมี ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๕/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายสกล ชูศิลป์กุล ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๖/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายวิโรจน์ ทองทิพย์ ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๒/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้คัดค้าน
คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ผู้คัดค้าน
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |