ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับแผนก
การพิจารณาคดี
หน่วยงานภายใน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
สถิติคดี
บทความที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

พิมพ์
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล
25 มกราคม 2562

 การใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล 

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากผู้มาติดต่อราชการศาล โดยให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีจัดทำสำเนาจากเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มาติดต่อราชการโดยตรง เช่น กรณีมอบอำนาจหรือมอบฉันทะ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส ฯลฯ 

ย้อนกลับ