ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
ประวัติแผนก
อำนาจหน้าที่
สถิติแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
บทความที่น่าสนใจ
English Version

lineลิงค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

พิมพ์
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
17 สิงหาคม 2561

เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ณ University of Münster สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้พิพากษา ได้มีโอกาสเข้าพบนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ได้เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศาลปกครองชั้นอุทธรณ์และศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดของมลรัฐ นอร์ดไรน์ – เวสท์ฟาเลน (Nortrhine-Westphalia) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี Dr. Ricarda Brands ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ของมลรัฐ นอร์ดไรน์ – เวสท์ฟาเลน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอาคารที่ทำการของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์และศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐ Nortrhine-Westphalia

นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกามอบของที่ระลึกให้แก่ Dr. Ricarda Brands ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ของมลรัฐ นอร์ดไรน์ – เวสท์ฟาเลน

ย้อนกลับ