ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
Home
History Asean
History Supreme Court
Article

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

Information

Association of Southeast Asian Nations : ASEAN

      สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐  โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนฯ เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา 

      มีเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยประกอบด้วย ๓ เสา ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม

      มีคู่เจรจา ๙ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา และ ๑ องค์การระดับภูมิภาค ได้แก่ สหภาพยุโรป


 อ้างอิงจากเว็บ :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

line
line

เอกสารเผยแพร่

เข้าสู่ระบบ

ชื่อล็อกอิน :  
รหัสผ่าน :  

lineลิงค์น่าสนใจ