ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราว

 

ลำดับ ศาลชั้นต้น หมายเลขคดีดำ/แดง ศาลชั้นต้น รับมา การดำเนินการ ส่งกลับ ส่งเวลา
1 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ อ.3986/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.30
2 ศาลจังหวัดสงขลา อ.2841/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.28
3 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1476/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 14.33
4 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.4886/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.31
5 ศาลจังหวัดนครปฐม อ.229/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.33
6 ศาลจังหวัดชัยภูมิ อ.2409/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.27
7 ศาลจังหวัดสงขลา อ.508/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.34
8 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อ.6042/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.00
9 ศาลจังหวัดพิษณุโลก อ.1854/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.07
10 ศาลอาญา อ.2518/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.36
11 ศาลจังหวัดเวียงสระ อ.3207/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.01
12 ศาลจังหวัดอุดรธานี อ.2566/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 15.24
13 ศาลจังหวัดมีนบุรี อ.9192/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.26
14 ศาลจังหวัดมีนบุรี อ.10045/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.28
15 ศาลจังหวัดหนองคาย อ.2402/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.05
16 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.4808/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.31
17 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ อ.2636/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.29
18 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อ.5176/2560 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.03
19 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อ.834/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.32
20 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อ.720/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.33
21 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อ.719/2561 17/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 17/09/2561 16.34
22 ศาลอาญา อ.2275/2560 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 14.29
23 ศาลอาญา อ.3042/2560 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 14.28
24 ศาลแขวงสมุทรปราการ อ.2602/2561 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 14.25
25 ศาลแขวงพระนครเหนือ อ.3953/2560 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 14.26
26 ศาลจังหวัดเชียงราย อ.5493/2560 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 14.30
27 ศาลจังหวัดนครพนม อ.4481/2561 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 15.43
28 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.3763/2561 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 15.44
29 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.4623/2560 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 16.24
30 ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (โอน) อ.1514/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.56
31 ศาลจังหวัดชัยภูมิ อ.2071/2561 18/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 18/09/2561 15.41
32 ศาลจังหวัดลำปาง (โอน) ฝ.1374/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 8.53
33 ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.371/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 15.40
34 ศาลจังหวัดนครปฐม อ.4297/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.42
35 ศาลจังหวัดกำแพงเพชร อ.322/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.55
36 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.801/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.59
37 ศาลจังหวัดจันทบุรี อ.430/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.49
38 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.2566/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 15.37
39 ศาลจังหวัดสงขลา อ.4527/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.32
40 ศาลจังหวัดปราจีนบุรี อ.2137/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 15.01
41 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อ.278/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.54
42 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี อ.7543/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 15.02
43 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.2826/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.52
44 ศาลจังหวัดภูเก็ต อ.5430/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.58
45 ศาลจังหวัดลำปาง อ.2624/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 14.51
46 ศาลจังหวัดยะลา อ.3891/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 15.38
47 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อ.4553/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.45
48 ศาลแขวงนครไทย อ.82/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.15
49 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อ.4602/2561 19/09/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ - -
50 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.2925/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.35
51 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.4925/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.46
52 ศาลจังหวัดสกลนคร อ.581/2561 19/09/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ - -
53 ศาลจังหวัดชุมพร อ.535/2561 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.14
54 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อ.7626/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.43
55 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อ.5553/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.34
56 ศาลแขวงพระนครเหนือ อ.7951/2560 19/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 19/09/2561 16.12
line
line