ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราว

 

ลำดับ ศาลชั้นต้น หมายเลขคดีดำ/แดง ศาลชั้นต้น รับมา การดำเนินการ ส่งกลับ ส่งเวลา
1 ศาลจังหวัดสีคิ้ว อ.2794/2560 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 14.43
2 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า อ.897/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.26
3 ศาลจังหวัดระนอง อ.3338/2560 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.28
4 ศาลจังหวัดปทุมธานี อ.641/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 14.50
5 ศาลจังหวัดสีคิ้ว อ.1939/2560 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 14.45
6 ศาลแขวงพระนครเหนือ อ.3953/2560 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 14.47
7 ศาลจังหวัดสระบุรี อ.815/2559 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.44
8 ศาลจังหวัดรัตนบุรี อ.882/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 16.00
9 ศาลจังหวัดธัญบุรี อ.566/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 16.01
10 ศาลจังหวัดธัญบุรี อ.1430/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.53
11 ศาลจังหวัดปากพนัง อ.1430/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.55
12 ศาลอาญา อ.504/2556 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 16.03
13 ศาลจังหวัดนาทวี อ.2802/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.48
14 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อ.2943/2559 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.37
15 ศาลจังหวัดปทุมธานี อ.2686/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.59
16 ศาลจังหวัดสระบุรี อ.1/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.57
17 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อ.612/2561 24/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 24/09/2561 15.56
18 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤ ติมิชอบกลาง อท.221/2560 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 14.57
19 ศาลจังหวัดสระบุรี อ.2106/2561 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.01
20 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อ.1891/2560 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.08
21 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.3254/2560 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.07
22 ศาลจังหวัดหนองคาย อ.2402/2560 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.05
23 ศาลจังหวัดธัญบุรี อ.4989/2561 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.03
24 ศาลจังหวัดพัทยา อ.2715/2561 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 14.58
25 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.3934/2561 25/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 25/09/2561 15.00
31 ศาลจังหวัดพิจิตร อ.2736/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.52
32 ศาลจังหวัดลำปาง อ.542/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.59
33 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤ ติมิชอบกลาง อท.281/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.07
34 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อ.6106/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.48
35 ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.1853/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.54
36 ศาลจังหวัดเชียงราย อ.4724/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.47
37 ศาลแขวงนครสวรรค์ อ.586/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.56
38 ศาลแขวงนครสวรรค์ อ.737/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 14.58
39 ศาลจังหวัดสีคิ้ว อ.369/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.15
40 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.736/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.13
41 ศาลจังหวัดเดชอุดม อ.2180/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.14
42 ศาลจังหวัดยะลา อ.2889/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.08
43 ศาลจังหวัดชลบุรี อ.1261/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.17
44 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.424/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.01
45 ศาลจังหวัดสตูล อ.3419/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.04
46 ศาลจังหวัดหล่มสัก อ.477/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.58
47 ศาลจังหวัดปัตตานี อ.4250/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.11
48 ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.3002/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.03
49 ศาลจังหวัดชัยนาท อ.1596/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.51
50 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน อ.2002/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.50
51 ศาลจังหวัดปัตตานี อ.4305/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 15.10
52 ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.3305/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.06
53 ศาลแขวงนครสวรรค์ อ.3351/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.12
54 ศาลแขวงนครสวรรค์ อ.3354/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.10
55 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.5275/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.25
56 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.680/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.30
57 ศาลจังหวัดมีนบุรี อ.2611/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.28
58 ศาลจังหวัดชุมพร อ.3287/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.07
59 ศาลจังหวัดนครปฐม อ.3790/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.37
60 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤ ติมิชอบภาค 6 อท.20/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.32
61 ศาลจังหวัดหัวหิน อ.21/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.35
62 ศาลอาญา อ.2258/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.23
63 ศาลจังหวัดสุรินทร์ อ.1550/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.39
64 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อ.612/2561 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.27
65 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤ ติมิชอบกลาง อท.451/2560 26/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 26/09/2561 16.33
66 ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.1017/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.03
67 ศาลจังหวัดสุรินทร์ อ.1093/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.45
68 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.836/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.05
69 ศาลจังหวัดลพบุรี อ.2056/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.04
70 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.246/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.01
71 ศาลจังหวัดธัญบุรี อ.6757/2560 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.00
72 ศาลจังหวัดสตูล อ.2191/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.56
73 ศาลจังหวัดนครปฐม อ.2810/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.54
74 ศาลจังหวัดหนองคาย อ.2402/2560 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.58
75 ศาลจังหวัดยะลา อ.2829/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 16.02
76 ศาลแขวงพระนครเหนือ อ.140/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.42
77 ศาลอาญาธนบุรี อ.3962/2560 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.50
78 ศาลอาญา อ.2080/2560 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.48
79 ศาลจังหวัดพิจิตร อ.521/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.43
80 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร อ.4354/2561 27/09/2561 ส่งคืนศาลชั้นต้น 27/09/2561 15.52
line
line