ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ติดต่อศาลฎีกา

:: ศาลฎีกา ::

ที่ตั้ง ศาลฎีกา เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Web : www.supremecourt.or.th       Email : scourt@supremecourt.or.th

หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
 ส่วนช่วยอำนวยการ  
 กลุ่มบริหารทั่วไป  
 ส่วนคลัง (การเงิน) 0 2220 3503
 ส่วนพัสดุ 0 2220 3551
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 0 2220 3523
 ส่วนบริหารจัดการคดี  
 ส่วนคำพิพากษา 0 2220 3559
 งานบริการประชาชน (สอบถามเกี่ยวกับคดี) 0 2220 3530-31
 ส่วนคำสั่งคำร้อง  

  ขอปล่อยชั่วคราว

 

 

 งานประชาสัมพันธ์  
 ศูนย์วิชาการงานคดี 0 2220 3556
 ส่วนนิติการ  

:: แผนที่ ::

line
line