ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ติดต่อศาลฎีกา

:: ศาลฎีกา ::

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ

            แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Web : www.supremecourt.or.th       Email : scourt@supremecourt.or.th

หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
 ส่วนช่วยอำนวยการ 0 2142 4097
 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2142 4100
 ส่วนคลัง (การเงิน) 0 2142 4108
 ส่วนพัสดุ 0 2142 4111
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 0 2142 5000
 ส่วนบริหารจัดการคดี 0 2142 4113
 ส่วนคำพิพากษา 0 2142 4730
 งานบริการประชาชน (สอบถามเกี่ยวกับคดี) 0 2142 4115
 ส่วนคำสั่งคำร้อง 0 2142 4427

  ขอปล่อยชั่วคราว

0 2142 4445 ,

0 2142 4436

 งานประชาสัมพันธ์ 0 2142 4628
 ศูนย์วิชาการงานคดี 0 2142 4626
 ส่วนนิติการ 0 2142 4741

:: แผนที่ ::

line
line