ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ท่านสบโชค สุขารมณ์


 วัน เดือน ปีเกิด
     ๑๖  ตุลาคม  ๒๔๙๑
 
 การศึกษา

 พ.ศ.๒๕๑๓

   นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             

พ.ศ.๒๕๑๔

   เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

พ.ศ.๒๕๒๔

   Master of Comparative Law   Southern Methodist University, Texas

 

   สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๒๙

   ประกาศนียบัตร Crime Prevention and Treatment of Offenders (UNAFEI)

 

   ประเทศญี่ปุ่น
 
 การทำงาน

พ.ศ.๒๕๕๑

   รองประธานศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๐

   ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

  พ.ศ.๒๕๔๗

   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๔๒

   ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๓๙

   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๓๕

   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๓๕

   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๓๓

   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

 พ.ศ.๒๕๓๑

   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๒๙

   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

 พ.ศ.๒๕๒๗

   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

พ.ศ.๒๕๒๐

   ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

 พ.ศ.๒๕๑๙

   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

 พ.ศ.๒๕๑๘

   ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

 พ.ศ.๒๕๑๗

   ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕ ธ.ค.๒๕๔๐

   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

๕ ธ.ค.๒๕๓๕

   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๖ ธ.ค.๒๕๓๙

   เหรียญจักรพรรดิมาลา
   

line
line