ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ท่านไพโรจน์ วายุภาพ

 

 วัน เดือน ปีเกิด
     ๑๙  กันยายน  ๒๔๙๓
 
 การศึกษา

 

   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

   - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

           
 การทำงาน

 พ.ศ.๒๕๕๔

  ประธานศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๒

  รองประธานศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๐

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๔๗

  ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๔๔

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗

 พ.ศ.๒๕๔๒

  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 พ.ศ.๒๕๓๗

  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๓๕

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง

 พ.ศ.๒๕๓๕

  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 พ.ศ.๒๕๓๓

  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๓๒

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร

 พ.ศ.๒๕๒๖

  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง

 พ.ศ.๒๕๒๒

  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์

 พ.ศ.๒๕๒๑

  ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์

 พ.ศ.๒๕๒๐

  ผู้ช่วยผู้พิพากษา

 พ.ศ.๒๕๑๘

  อัยการ
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.๒๕๔๒

   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

พ.ศ.๒๕๔๑

   เหรียญจักรพรรดิมาลา

พ.ศ.๒๕๓๗

   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ.๒๕๓๔

   ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
   

line
line