ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ท่านดิเรก อิงคนินันท์

 

 วัน เดือน ปีเกิด
     ๓๑  ตุลาคม  ๒๔๙๓
 
 การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 
 การทำงาน

 พ.ศ.๒๕๕๖

  ประธานศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๔

  รองประธานศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๒

  ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๕๑

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๔๘

  ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๔๗

  ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค ๖

 พ.ศ.๒๕๔๓

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๔๒

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๙

 พ.ศ.๒๕๓๙

  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 พ.ศ.๒๕๓๘

  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘

 พ.ศ.๒๕๓๗

  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 พ.ศ.๒๕๓๖

  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 พ.ศ.๒๕๓๕

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้

 พ.ศ.๒๕๓๕

  ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

 พ.ศ.๒๕๓๔

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี

 พ.ศ.๒๕๓๓

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี

 พ.ศ.๒๕๓๒

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง

 พ.ศ.๒๕๒๙

  ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้

 พ.ศ.๒๕๒๕

  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง

 พ.ศ.๒๕๒๓

  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก

 พ.ศ.๒๕๒๑

  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

 พ.ศ.๒๕๒๐

  ผู้ช่วยผู้พิพากษา

 พ.ศ.๒๕๒๐

  อัยการผู้ช่วย
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.๒๕๓๔

   ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ.๒๕๓๗

   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ.๒๕๔๒

   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

พ.ศ.๒๕๔๕

   เหรียญจักรพรรดิมาลา
   

line
line