ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด
 สมัครสมาชิก

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
2. หากผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง สมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. สมาชิกจะต้องใช้ username ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในเว็บไซต์ หากท่านละเมิด ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
6. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สามารถบันทึก เพิ่ม แก้ไขข้อความบนกระดานสนทนา ข่าวที่น่าสนใจและการเผยแพร่เอกสารที่น่าสนใจได้
7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด
สมัครสมาชิก
*ชื่อผู้ใช้งาน :        ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น ตั้งแต่ 6 - 14 ตัวอักษร
*รหัสผ่าน :        ตั้งแต่ 6 - 10 ตัวอักษร ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ
*ยืนยันรหัสผ่าน :       
*ชื่อ-นามสกุล :       
อีเมล์ :        โปรดกรอกอีเมล์ เพื่อใช้ในกรณีที่ท่านลืม ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน
เพศ :     
วันเกิด :  
จังหวัด :     
ข้อมูลที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับศาลฎีกา ประวัติประธานศาลฎีกา ประธานศาลฎีกา(อดีต-ปัจจุบัน)
นโยบายประธานศาลฎีกา ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ศาลฎีกา
Link ที่น่าสนใจ ติดต่อศาลฎีกา
ประกาศศาลฎีกา เอกสารเผยแพร่
แผนกคดีเยาวชน แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา แผนกคดีปกครอง(ภายใน)ในศาลฎีกา
แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา แผนกคดีอาญานักการเมืองในศาลฎีกา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
ประกาศศาลฎีกา เอกสารเผยแพร่